REVISTA DE ECONOMIE INDUSTRIALA
Additives for Polymers

Colegiu editorial:
Constantin BĂRBULESCU (membru corespondent al Academiei Romane);
prof.univ.dr.Aurel Octavian BEREA; 
dr. Marius BULEARCĂ; 
prof.univ.dr.Mircea CIUMARA;
prof.univ.dr. Sorin CRUCERU; 
Vasile DAN;  
acad. Emilian DOBRESCU; 
dr. Daniel FISTUNG; 
prof.univ.dr. Paul  G.HARE;  
prof.univ.dr. Lennart HJALMARSSON;
acad. Aurel IANCU;  
prof.univ.dr. Valeriu IOAN-FRANC (redactor şef); 
dr.George-Daniel MATEESCU; 
prof.unv.dr.ing. Cezar MEREUŢĂ; 
dr. Mihai-Sabin MUSCALU; 
prof.dr.ing.Virgil MUŞATESCU;  
dr.Ştefan RĂGĂLIE (directorul revistei); 
prof.univ.dr.Corneliu RUSSU; 
Aida SARCHIZIAN (secretar de redacţie); 
drd. Corina SAMAN;  
dr.Aurel Vainer; 
prof.univ.dr. Erno ZALAI


Email: office@iei.ro

Editat de:
Centrul de Informare si Documentare Economica Bucuresti,
Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, cod postal 050711
Telefon: 411.60.75, 411.97.32;  Fax: 411.54.86; 411.97.33
E-mail:cide@zappmobile.ro
Adresa postala: Bucuresti 5,  casuta postala 5-72Modificat: 1 Septembrei 2008