ACADEMIA ROMANA    
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI ECONOMICE

CENTRUL DE ECONOMIA INDUSTRIEI SI SERVICIILOR
Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 13, Telefon/fax: 318.24.18, 318.81.06 / 3129, 3130

Concurs CS I

Concurs CS III