ACADEMIA ROMANA    
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI ECONOMICE

CENTRUL DE ECONOMIA INDUSTRIEI SI SERVICIILOR
Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 13, Telefon/fax: 318.81.06 / 3130, 3131