Subitem 1 Subitem 2 Subitem 3

CENTRUL DE ECONOMIA INDUSTRIEI SI SERVICIILOR
Institutul National de Cercetari Economice "Costin C.Kiritescu", Academia Romana

Politici Industriale, Economia Inovației, Economia Muncii în Industrie și Servicii, Tehnologie și Digitalizare, Sustenabilitate și Economia Verde, Competitivitate, Industria Inteligentei Artificiale