Lucrările reprezentative şi principalele contracte care au făcut obiectul de cercetare realizate de C.E.I.S. sunt prezentate în continuare.

 • Initierea unui model de registru al emisiilor si transferului de poluanti pentru Romania, REC în cadrul Programului Phare 2001, realizat in colaborare de IEI si ECOSENS;
 • Fundamentarea ştiinţifică a politicii industriale a României în perspectiva integrării în Uniunea Europeană. Cerinţe şi previziuni (2001-2003) - Programul CERES, Contract cu INCE în cadrul unui consorţiu alcătuit din institute ale INCE, 2001;
 • Sistem software flexibil pentru managementul calităţ ii într-un laborator de analize şi încercări acreditat, Program – INFRAS – Consolidarea infrastructurilor standaradizării şi calităţii, C.E.I.S. – coordonator, în colaborare cu Societatea Naţională a Apelor Minerale, Societatea Comercială Port-SICIM Constanţa.
 • Strategia naţională de prevenire şi combatere a sărăciei, beneficiar Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare - PNUD, 1998;
 • Coordonate ale funcţionării sectorului energetic în mediu concurenţial: transparenţa preţurilor şi flexibilitatea forţei de muncă (coordonator grant aprobat de Academia Română), 2000
 • Strategia valorificării resurselor naturale în industrie, beneficiar Ministerul Industriei şi Resurselor, 2002.
 • Report on the financing of R & D activity in Romania (autori – Corneliu Russu şi Steliana Sandu), în: The Legal and Financial Conditions Influencing the Diffusion of Technological Innovations and R & D Strategies in Central and Eastern Europe, INCO Copernicus project, Budapest, 1998,
 • Politica industrială a României. Experienţe comunitare şi imperative pentru industria românească, în Volumul 6: Politica industrială în perspectiva aderării la Uniunea Europeană, Academia Română, Grupul de reflecţie Evaluarea Stării Economiei Naţionale (ESEN-2), Un proiect deschis “Probleme ale integrării Românie în Uniunea Europeană - cerinţe şi evaluări”, Institutul Naţional de Cercetări Economice, CIDE, Bucureşti, iunie 2001(autor – Corneliu Russu);
 • Politica energetică în perspectiva aderării la UE, Grupul de reflecţie Evaluarea Stării Economiei Naţionale (ESEN-2), Un proiect deschis “Probleme ale integrării Românie în Uniunea Europeană - cerinţe şi evaluări”, Institutul Naţional de Cercetări Economice, CIDE, Bucureşti, 2001, vol 7 (V. Dan, M.S. Muscalu, co-autori);
 • Industrial policy of Romania in the perspective of the EU integration: neutrality vs. selectivity, Project Ro 9907-02-01 Pre Accession Impact Studies – Proiect PHARE prin Institutul European din România (IER) (coautor - Prof.dr.Corneliu Russu )
 • Strategii, politici şi măsuri pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul energetic din România, Program regional de mediu pentru cinci ţări Central şi Est Europene coordonat de The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC) – Budapesta (coautor - Dr.Mihai-Sabin Muscalu)