Sectorul Economia resurselor naturale. Politici energetice, (şef sector - dr. Marius Bulearcă) asigură realizarea de cercetări şi de studii referitoare la problematica economiei resurselor naturale şi politicilor energetice vizānd:

  • Strategii şi politici privind dezvoltarea sectorului extractiv şi de prelucrare primară a resurselor naturale.
  • Politica energetică a Romāniei īn condiţiile aderării la U.E.
  • Evaluarea patrimoniului naţional de resurse naturale.
  • Strategii şi politici privind exploatarea eficientă a resurselor primare de energie.
  • Influenţa progresului tehnic asupra potenţialului naţional de resurse naturale şi a bazei de materii prime.
  • Analize comparative privind producţia, consumul şi comerţul mondial cu resurse energetice şi materii prime minerale, agricole şi silvice.
  • Eficienţa energetică pe principalele sectoare ale economiei naţionale şi pe principalele ramuri ale industriei.
  • Evoluţia comparativă a rezervelor mondiale şi naţionale de resurse minerale, silvice şi agricole.
  • Strategii privind reciclarea materialelor refolosibile şi reintroducerea lor īn circuitul economic.