Sectorul Microeconomie şi management industrial (şef sector - ec. Vasile Dan) asigură realizarea de cercetări şi studii referitoare la problematica microeconomiei şi managementului industrial vizānd:

  • Piaţa şi concurenţa, tipurile de piaţă, formele şi implicaţiile structurilor de piaţă asupra comportamentului īntreprinderilor.
  • Concentrarea producţiei, cauze, forme şi modalităţi de realizare, rolul firmelor dominante īn economiile moderne.
  • Analiza şi tipologizarea comportamentului agenţilor economici.
  • Cadrul legislativ şi instituţional aferent organizării şi conducerii societăţilor comerciale şi regiilor autonome.
  • Cadrul relaţional al unităţilor industriale cu organismele şi instituţiile administraţiei de stat, unităţile financiar bancare etc.
  • Relaţiile dintre proprietari, manageri şi salariaţi īn procesul de conducere.
  • Sisteme moderne de gestiune a īntreprinderilor, perfecţionarea cadrului organizatoric.
  • Strategii şi politici privind restructurarea unităţilor industriale.