Sectorul Strategii şi politici în industria prelucrătoare (şef sector - conf.dr. Nicoleta Hornianschi) asigură realizarea de cercetări şi studii referitoare la problematica restructurării industriei prelucrătoare naţionale vizând:

  • Restructurarea industriei prelucrătoare naţionale în perspectiva aderării la U.E.
  • Politica industrială şi impactul acesteia asupra evoluţiei structurilor din industria prelucrătoare.
  • Strategii şi politici ale diferitelor industrii şi grupe de produse din industria prelucrătoare.
  • Competitivitatea producţiei şi a produselor industriei prelucrătoare româneşti şi căi de creştere a acesteia, în condiţiile viitoarei integrări europene.
  • Cooperarea şi colaborarea internaţională, penetrarea pe piaţa mondială a produselor industriei prelucrătoare româneşti şi accelerarea vitezei de integrare în structurile europene.
  • Politici de promovare la export a produselor industriei prelucrătoare în perioada de tranziţie şi în perspectiva integrării în U.E.
  • Progresul tehnic şi tehnologic în industriile prelucrătoare, stimularea activităţii de CS-DT, la nivel naţional şi la cel al agenţilor economici.
  • Probleme economice ale protecţiei mediului înconjurător