Subitem 1 Subitem 2 Subitem 3

CENTRUL DE ECONOMIA INDUSTRIEI SI SERVICIILOR
Institutul National de Cercetari Economice "Costin C.Kiritescu", Academia Romana

Politici Industriale, Economia Inovației, Economia Muncii în Industrie și Servicii, Tehnologie și Digitalizare, Sustenabilitate și Economia Verde, Competitivitate, Industria Inteligentei Artificiale
   
Untitled 1


 

CENTRUL DE ECONOMIA INDUSTRIEI ŞI SERVICIILOR AL ACADEMIEI ROMÂNE

(CEIS) / CENTRE OF INDUSTRY AND SERVICES ECONOMICS OF THE ROMANIAN ACADEMY

CEIS are personalitate juridică, este subordonat Institutului Naţional de Cercetări
Economice „Costin C. Kiriţescu” (INCE) al Academiei Române (AR) şi este acreditat ca instituţie
componentă a sistemului de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI) de interes naţional prin Decizia
nr.9688 din 30 iunie 2008 a Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS).

CEIS is a legal person, it is subordinated to the National Institute of Economic Research
„Costin C. Kiriţescu” of the Romanian Academy and it is accredited as part of the Research–
Development–Innovation (RDI) system of national interest by the Decision nr.9688 of June 30,
2008 of the President of the National Authority for Scientific Research.