Subitem 1 Subitem 2 Subitem 3

CENTRUL DE ECONOMIA INDUSTRIEI SI SERVICIILOR
Institutul National de Cercetari Economice "Costin C.Kiritescu", Academia Romana

Politici Industriale, Economia Inovației, Economia Muncii în Industrie și Servicii, Tehnologie și Digitalizare, Sustenabilitate și Economia Verde, Competitivitate, Industria Inteligentei Artificiale
   
Untitled 1


 

CENTRUL DE ECONOMIA INDUSTRIEI ŞI SERVICIILOR AL ACADEMIEI ROMÂNE

(CEIS) / CENTRE OF INDUSTRY AND SERVICES ECONOMICS OF THE ROMANIAN ACADEMY

Director: Dr. Mihai-Sabin Muscalu, e-mail: msmuscalu@yahoo.com tel/fax: 318.81.06 / 3130, 3131
Contabil Sef: Madalina Solomon, tel/fax: 318.81.06 / 3134